Notifications
Online Users
Virtual World
Home   |   Find Friends  |  Learn More  |  Help Center  |  Media Center  |   Location: | Change
Media Center > Norway NA24.no - Facebook-brukere bryter, loven

graybtn Discover Weblo.com graybtn
 
Norway NA24.no - Facebook-brukere bryter, loven

Reporter: Staff
Tags: Weblo, Facebook,Sosiale Nettverk

Har du mange venner på Facebook, kan du tjene penger på å selge reklameplass.

Annonsene blir lagt til ved hjelp av det Montreal-baserte Weblo, et annonsesamarbeid mellom flere firma, som har spesialisert seg på å selge annonser til bloggere og sosiale nettverk.

Besøkende på Weblo’s webside kan forsikre seg om at de kan «tjene penger på deres egen popularitet». Weblo beregner nemlig folks reklameverdi basert på hvor mange venner de har i den virtuelle verden – og dermed på hvor stort publikum reklamen når ut til.

Reklamer forbudt
Facebook tillater ikke at brukerne selger annonser på deres profilsider, men Weblo’s direktør Rocky Mirza mener at kunder på Facebook, MySpace og YouTube bør kunne få selge plass på sine egne sider. I følge ham ville Facebook vært uten innhold, hadde det ikke vært for kundenes aktiviteter.

Weblo begynte annonsesalget i oktober, og bare den siste måneden har antallet profiler med reklame steget fra 200 til 1500.

Hvor lenge kan det vare?
Med salg av annonser på sosiale nettverksteder, har Weblo vært med på å reise spørsmålet om hvem som skaper aktiviteten, og dermed grunnlaget for en eventuell reklameomsetning.

Det blir spennende å se hvor lenge Facebook tillater brukerne å fortsette med å selge annonser.